सकारात्मक सोचको प्रभाव मस्तिष्कमा पर्दछ I तटस्थ वा नकारात्मक समाचारले भन्दा सकारात्मक समाचारले हाम्रो उत्पादकत्व ३१ प्रतिशतले बढाउँछ I एउटा सेल्सम्यानले ३७ प्रतिशत बढी सेल्स गर्न सक्छ I एउटा डाक्टरले १९ प्रतिशत छिटो रोग पत्ता लगाउन सक्छ I यस तथ्यलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ – सफलताको एउटा सूत्र भनेको खुसी रहनु पनि हो I